Generator przerwań typu PCINT

Example from the “arduinowo.pl” website

   D0
   D1    Warning! Conflict: PIN D1(input) and Serial TX(output)!
   D2
   D3
   D4
   D5
   D6
   D7
   D8
   D9
   D10
   D11
   D12
   D13
   D14 (A0)
   D15 (A1)
   D16 (A2)
   D17 (A3)
   D18 (A4)
   D19 (A5)

   Serial Print (9600 baud)

ARDUINO IDE code:

 
// Code generated form Arduinowo.pl

void setup()
{

}

void loop()

{

}

Przykład praktycznego zastosowania:
Klawiatura na pcint