O stronie

Strona arduinowo.pl ma na celu popularyzacje moich kilkuletnich doświadczeń z szeroko pojętą platformą sprzętową Arduino. Ponieważ w internecie znajduje się już kilka kursów podstaw programowania Arduino, zagadnienia tu zamieszczone skierowane są głownie dla średnio-zaawansowanych hobbistów.

Informacja o nowym artykule na stronie pojawiać się będzie na tablicy (blogu) strony głównej.

Jeśli na stronie zamieszczone zostaną fragmenty prac innych autorów, zostanie zaznaczone źródło.

Pozostała część tekstów, kodów i projektów elektronicznych pozostaje moim autorstwem i używane ich zezwalam tylko przy zachowaniu komentarzy o autorstwie oraz źródle materiałów (w tym przypadku arduinowo.pl).

kontakt