Quiz EduBox #02

/8

EduBox#02

Sprawdź swoją wiedzę o Arduino.

1 / 8

Do czego służy instrukcja warunkowa w programowaniu Arduino?

2 / 8

Czy instrukcja else może występować samodzielnie w programowaniu Arduino?

3 / 8

Jakie jest znaczenie grupowania warunków w nawiasach przy użyciu instrukcji warunkowych w programowaniu Arduino?

4 / 8

Do czego służy konstrukcja switch...case w programowaniu Arduino?

5 / 8

W jaki sposób pętla for jest typowo używana w programowaniu Arduino?

6 / 8

Jaka jest główna różnica między pętlami while a do...while w programowaniu Arduino?

7 / 8

Po co używa się instrukcji break w pętlach w programowaniu Arduino?

8 / 8

Czy definiując nową funkcję, musimy podawać typy parametrów wejściowych?

Twój wynik to

0%