Quiz EduBox #12

/8

EduBox#12

Sprawdź swoją wiedzę o Arduino.

1 / 8

Jak należy zapisać warunek, aby wykryć wciśnięcie przycisku, który został skonfigurowany wcześniej za pomocą instrukcji pinMode(4, INPUT_PULLUP)?

2 / 8

Co spowoduje wykonanie instrukcji alarm_minuty++;  w programie?

3 / 8

Ile maksymalnie trybów pracy będzie w programie, gdy za zmianę trybów odpowiadać będzie zmienna typu byte?

4 / 8

Ile parametrów wejściowych ma funkcja wywołana instrukcją wyswietl(15, 23, 1); ?

5 / 8

Jeśli aktualna wartość zmiennej o nazwie tryb jest równa 2, który warunek będzie spełniony?

6 / 8

Jeśli dla wyświetlacza TM1637 napiszemy instrukcję tm.display(0, now.hour()/10); to dla wyświetlacza HD44780, aby wyświetlał to samo napiszemy:

7 / 8

Co należy zrobić, gdy wartość zmiennej alarm_minuty używanej do ustawiania minut przekroczy 59?

8 / 8

Jaki jest wynik działania 123%10?

Twój wynik to

0%