Quiz EduBox #14

/8

EduBox#14

Sprawdź swoją wiedzę o Arduino.

1 / 8

Czym różni się termometr typu cyfrowego od analogowego ?

2 / 8

Jaka funkcja w Arduino służy do zaokrąglania liczby zmiennoprzecinkowej do najbliższej liczby całkowitej.

3 / 8

Które dzielenie gwarantuje, że operacja jest przeprowadzana w precyzji zmiennoprzecinkowej?

4 / 8

Co robi instrukcja lcd.print(temperatura,1); w Arduino?

5 / 8

Co zapewnia termoregulacja w projekcie Arduino?

6 / 8

Parametr histerezy:

7 / 8

Jakim poleceniem odczytamy wilgotność z czujnika DHT22 używając bibliotekę DHT.h?

8 / 8

Do którego pinu powinniśmy podłączyć wyjście analogowe fotorezystora w Arduino Uno?

Twój wynik to

0%