Quiz EduBox #19

/8

EduBox#19

Sprawdź swoją wiedzę o Arduino.

1 / 8

Przerwania zegara w Arduino to mechanizm umożliwiający :

2 / 8

Ile timerów jest w Arduino Uno?

3 / 8

Jeśli do przerwań zegara użyjemy tego samego timera, który jest już wykorzystywany przez inną bibliotekę, to:

4 / 8

Jeśli jeden okres trwa 0,01 sekundy, to jaką ma częstotliwość w Hz?

5 / 8

Jeśli częstotliwość wynosi 1000 Hz, to jaki jest czas trwania jednego okresu w sekundach?

6 / 8

Czas wykonania kodu w przerwaniu musi być:

7 / 8

Czy funkcja przerwania:

8 / 8

Jaką podstawową zaletę ma użycie przerwań w silniku krokowym?

Twój wynik to

0%