Quiz EduBox #16

/8

EduBox#16

Sprawdź swoją wiedzę o Arduino.

1 / 8

W jaki sposób steruje się serwomechanizmy w Arduino?

2 / 8

Jakim poleceniem nastawiamy kąt 90 stopni (dla obiektu "moje_serwo" biblioteki servo.h)?

3 / 8

Czym charakteryzują się serwa o pełnym obrocie?

4 / 8

Silnik krokowy porusza się:

5 / 8

Korzyści z użycia silników krokowych.

6 / 8

Bezpośrednie zasilenie silnika krokowego z Arduino jest zazwyczaj niemożliwe, ponieważ:

7 / 8

Czujnik ultradźwiękowy w Arduino to:

8 / 8

Do czego służą piny TRIG i ECHO w ultradźwiękowym czujniku odległości?

Twój wynik to

0%