Quiz EduBox #01

/8

EduBox#01

Sprawdź swoją wiedzę o Arduino.

1 / 8

Co to jest Arduino IDE?

2 / 8

Jakie korzyści niesie za sobą symulacja Arduino w Wokwi?

3 / 8

Czym jest funkcja loop() w Arduino?

4 / 8

Jakimi znakami zaczynają się komentarze w kodzie Arduino?

5 / 8

Jak nazywa się typ zmiennej w programowaniu Arduino, który przechowuje wartości logiczne 0 (fałsz) lub 1 (prawda)?

6 / 8

Który z poniższych operatorów jest operatorem arytmetycznym?

7 / 8

Jaka komenda inicjuje komunikację szeregową w Arduino z prędkością 9600 bps?

8 / 8

Czym różnią się zmienne globalne od lokalnych w programowaniu Arduino?

Twój wynik to

0%