Quiz EduBox #07

/8

EduBox#07

Sprawdź swoją wiedzę o Arduino.

1 / 8

Jakie tryby pracy pinów można ustawić za pomocą funkcji pinMode() w Arduino?

2 / 8

Jaki stan (HIGH lub LOW) zwróci funkcja digitalRead() dla pinu skonfigurowanego jako INPUT_PULLUP w Arduino, gdy pin nie jest podłączony do żadnego obwodu?

3 / 8

Która z poniższych instrukcji jest nieprawidłowa?

4 / 8

Jaka jest koncepcja eliminacji wpływu drgań styków (debouncing) programowo w kontekście przycisków w Arduino?

5 / 8

Jaki typ zmiennej należy użyć do przechowywania wartości zwracanej przez funkcję millis() w Arduino?

6 / 8

Czym jest tablica danych w Arduino?

7 / 8

Jak poprawnie definiujemy tablicę danych w języku Arduino?

8 / 8

Co robi instrukcja stan = !stan; w kontekście programowania Arduino?

Twój wynik to

0%