Quiz EduBox #11

/8

EduBox#11

Sprawdź swoją wiedzę o Arduino.

1 / 8

Jaka jest główna funkcja modułu RTC (zegara czasu rzeczywistego) w systemie Arduino?

2 / 8

Co należy zrobić po wymianie baterii w module RTC w Arduino?

3 / 8

Jeśli zmienna "int sekunda" to aktualna wartość sekundy w zegarze RTC, jakim poleceniem można spowodować miganie diody LED raz na sekundę? Dioda podłączona do pinu nr 7.

4 / 8

Czy popularne moduły RTC w Arduino automatycznie zmieniają czas z letniego na zimowy i odwrotnie?

5 / 8

Jeśli zmienna "int godzina=17", jak wyświetlić drugą cyfrę godziny (czyli cyfrę 7)?

6 / 8

Jeśli zmienna "int minuty=54", jak wyświetlić pierwszą cyfrę minuty (czyli cyfrę 5)?

7 / 8

Do jakich numerów pinów podłącza się interfejs I2C w Arduino?

8 / 8

Ile znaków specjalnych występuje w słowie "żółty" na wyświetlaczu HD44780?

Twój wynik to

0%