Quiz EduBox #13

/8

EduBox#13

Sprawdź swoją wiedzę o Arduino.

1 / 8

Arduino może odczytać sygnał z analogowego czujnika temperatury za pomocą:

2 / 8

Co to jest termistor?

3 / 8

Jaki typ charakterystyki ma czujnik temperatury, jeżeli punkty pomiaru przetwornika ADC układają się na wykresie wzdłuż linii prostej?

4 / 8

Czym jest kalibracja analogowego czujnika temperatury?

5 / 8

Jakie zadanie ma instrukcja pow(wartosc_ADC, 2)?

6 / 8

Dlaczego uśrednia się odczyty ADC w pomiarze temperatury?

7 / 8

Jak wyznacza się średnią z dziesięciu odczytów ADC?

8 / 8

Dlaczego w wyrażeniu float temperatura = -0.11 * wartosc_ADC + 85.56; zmienna temperatura jest zdefiniowana jako typ float?

Twój wynik to

0%