Quiz EduBox #18

/8

EduBox#18

Sprawdź swoją wiedzę o Arduino.

1 / 8

Polecenie EEPROM.put(0, 3.14):

2 / 8

Jaką instrukcją odczytamy wartość typu float zapisaną wcześniej w pamięci EEPROM poleceniem EEPROM.put()?

3 / 8

Polecenie int() jest narzędziem do:

4 / 8

Jaki jest kolejny wolny adres pamięci EEPROM po użyciu polecenia EEPROM.put(0, 3.14)? Typ zmiennej float zajmuje 4 bajty.

 

5 / 8

Funkcja sizeof():

6 / 8

Do czego służy watchdog w Arduino?

7 / 8

Jakim poleceniem konfigurujemy watchdog w Arduino?

 

8 / 8

Funkcja wdt_reset() w Arduino służy do:

Twój wynik to

0%