Quiz EduBox #06

/8

EduBox#06

Sprawdź swoją wiedzę o Arduino.

1 / 8

Która funkcja pozwala wstrzymać wykonanie programu na czas 1 sekundy?

2 / 8

Jaką wartość zwraca funkcja millis()?

3 / 8

Jakie jest główne zastosowanie operatora modulo?

4 / 8

Co ile milisekund warunek millis() % 1000 == 0 jest prawdziwy?

5 / 8

Jaka jest zaleta zastąpienia opóźnień realizowanych przez funkcję delay() strukturą logiczną z wykorzystaniem funkcji millis()?

6 / 8

Co oznacza termin "NO" - normalnie otwarty, na wyprowadzeniach przekaźnika?

7 / 8

Jaką funkcję spełnia izolacja galwaniczna między obwodem sterowanym a sterującym w przekaźniku?

8 / 8

Ile segmentów należy zaświecić, aby na wyświetlaczu 7-segmentowym pokazać cyfrę 7?

Twój wynik to

0%