Quiz EduBox #10

/8

EduBox#10

Sprawdź swoją wiedzę o Arduino.

1 / 8

Używając I2C, za pomocą ilu przewodów podłączymy wyświetlacz (np. z kontrolerem HD44780) do Arduino?

2 / 8

Jakie znaczenie ma zastosowanie słowa kluczowego "const" bezpośrednio przed nazwą zmiennej podczas jej deklaracji?

3 / 8

Jaką instrukcją można ustawić kursor w prawym górnym rogu wyświetlacza LCD z kontrolerem HD44780 rozmiaru 2x16?

4 / 8

Jakie polecenie pozwala na wyczyszczenie całego ekranu w wyświetlaczu LCD HD44780?

5 / 8

W jaki sposób wyświetlimy ostatnią cyfrę liczby o wartości 987 na wyświetlaczu LCD z kontrolerem HD44780?

6 / 8

Czy wyświetlacz LCD HD44780 obsługuje polskie znaki?

7 / 8

Ile niestandardowych znaków można dodać do CGRAM w wyświetlaczu LCD HD44780?

8 / 8

Jaka instrukcja pozwala na załadowanie bitmapy znaku specjalnego o nazwie mojZnak do pierwszej lokalizacji CGRAM w wyświetlaczu HD44780?

Twój wynik to

0%